Cho ống AB có dòng điện chạy qua. Một nam châm thử đặt ở đầu B của ống dây, khi đứng yên nằm đình hướng như hình 24.4 SGK. Hãy xác định tên các từ cực của ống dây.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 65 - SGK vật lí 9

Cho ống AB có dòng điện chạy qua. Một nam châm thử đặt ở đầu B của ống dây, khi đứng yên nằm đình hướng như hình 24.4 SGK. Hãy xác định tên các từ cực của ống dây.

Bài làm:

Ta thấy kim nam châm có cực Nam hướng vào ống dây vì vậy đầu A là cực Nam và đầu B là cực Bắc.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021