Hướng dẫn giải câu 3 bài 5: Đoạn mạch song song

  • 1 Đánh giá

Câu 3:Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc song song là:

Từ đó suy ra:

Bài làm:

Trong mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là:

trong đó: U = U1 + U2 nên

Từ đó ta có:

suy ra:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021