Từ bảng 2 SGK, hãy cho biết mỗi số đếm của công tơ (số chỉ cử công tơ tăng thêm một đơn vị) ứng với lượng điện năng đã sử dụng là bao nhiêu?

  • 1 Đánh giá

Câu 6. (Trang 39 SGK lí 9)

Từ bảng 2 SGK, hãy cho biết mỗi số đếm của công tơ (số chỉ cử công tơ tăng thêm một đơn vị) ứng với lượng điện năng đã sử dụng là bao nhiêu?

Bài làm:

Mỗi số đếm của công tơ ứng với lựợng diện năng đã sử dụng là 1 kW.h.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021