Viết đầy đủ các câu dưới đây: a) Biến trở là một điện trở...

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 54 - SGK vật lí 9

Viết đầy đủ các câu dưới đây:

a) Biến trở là một điện trở...... và có thể được dùng để......

b) Các điện trở dùng trong kĩ thuật có kích thước...... và có trị số được…..hoặc được xác định theo các......

Bài làm:

a) Biến trở là một điện trở có thể thay đổi trị số và có thể được dùng để thay đổi, điều chỉnh cường độ dòng điện.

b) Các điện trở dùng trong kĩ thuật có kích thước nhỏ và có trị số được ghi sẵn hoặc được xác định theo các vòng màu.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9