Rắc đều một lớp mạt sắt lên tấm nhựa trong, phẳng. Đặt tấm nhựa này lên trên một thanh nam châm rồi gõ nhẹ.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 63 - SGK vật lí 9

Rắc đều một lớp mạt sắt lên tấm nhựa trong, phẳng. Đặt tấm nhựa này lên trên một thanh nam châm rồi gõ nhẹ. Quan sát hình ảnh mạt sắt vừa được tạo thành trên tấm nhựa (hình 23.1).

Các mạt sắt xung quanh nam châm được sắp xếp như thế nào?

Bài làm:

Các mạt sắt được sắp xếp thành những đường cong nối từ cực này sang cực khác, càng xa thanh nam châm các đường cong càng thưa dần.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021