Giải câu 23 bài 58: Tổng kết chương III: Quang học sgk Vật lí 9 trang 152

  • 1 Đánh giá

Câu 23: Trang 152 Sgk Vật lí lớp 9

Vật kính của một máy ảnh là thấu kính hội tụ có tiêu cự 8cm. Máy ảnh được hướng để chụp ảnh một vật cao 40cm, đặt cách máy 1,2m.

a) Hãy dựng ảnh của vật trên màn hứng ảnh (không cần đúng tỉ lệ).

b) Dựa vào hình vẽ để tính độ cao của ảnh trên màn hứng ảnh.

Bài làm:

Giải câu 23 bài 58: Tổng kết chương III: Quang học - sgk Vật lí 9 trang 152

Ta có OA = d = 120cm, OF = OF'= 8cm, AB = h = 40cm

BOA {\displaystyle \backsim } B'OA' , KOF' {\displaystyle \backsim } B'A'F'

=> và $\frac{OK}{A'B'}=\frac{OF'}{A'F'}$

$\frac{120}{OA'}=\frac{40}{A'B'}$ và $\frac{40}{A'B'}=\frac{8}{A'F'}$ ( OK = AB = 40cm)

OA' = 15.A'F'

Mà OF' + A'F' = OA' => OA' = . OF' = .8 = $\frac{60}{7}$ (cm)

=> A'B' = = $\frac{60.40}{120.7}$ = 2,86 (cm)

Vậy ảnh cao 2,86cm

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021