So sánh các nam châm điện được mô tả trên hình 25.4. Trong các nam châm điện a và b; c và d; b,d và e thì nam châm nào mạnh hơn?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 69 - SGK vật lí 9

So sánh các nam châm điện được mô tả trên hình 25.4. Trong các nam châm điện a và b; c và d; b,d và e thì nam châm nào mạnh hơn?

Bài làm:

Ta thấy cuộn dây a , b, c có cùng cường độ dòng điện chạy qua nhưng b có số vòng dây lớn hơn c, c có số vòng dây lớn hơn a =>Vì vậy nam châm b mạnh hơn c, c mạnh hơn a.

Ta thấy cuộn dây d, e có cùng cường độ dòng điện đi qua là 2A nhưng e có số vòng dây lớn hơn => Nam châm e mạnh hơn nam châm d.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9