Quan sát lại thí nghiệm ở hình 42.2 và cho biết, trong ba tia sáng tới thấu kính, tia nào qua thấu kính truyền thẳng không bị đổi hướng ? Tìm cách kiểm tra điều này. sgk Vật lí 9 trang 114

  • 1 Đánh giá

Trang 114 Sgk Vật lí lớp 9

Quan sát lại thí nghiệm ở hình 42.2 và cho biết, trong ba tia sáng tới thấu kính, tia nào qua thấu kính truyền thẳng không bị đổi hướng ? Tìm cách kiểm tra điều này.

Bài làm:

Quan sát lại thí nghiệm ở hình 42.2 và cho biết, trong ba tia sáng tới thấu kính, tia nào qua thấu kính truyền thẳng không bị đổi hướng ? Tìm cách kiểm tra điều này. - sgk Vật lí 9 trang 114

Nhìn vào hình 42.2, ta thấy tia sáng thứ 2 (ở giữa hai tia sáng còn lại) qua thấu kính truyền thẳng không bị đổi hướng

Cách kiểm tra: Dùng thước thẳng để kiểm tra hoặc chiếu lần lượt từng tia sáng một để kiểm tra.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9