Viết đầy đủ các câu dưới đây: a) Số oát ghi trên công cụ điện...

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 54 - SGK vật lí 9

Viết đầy đủ các câu dưới đây:

a) Số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết...

b) Công suất tiêu thụ điện năng của một đoạn mạch bằng tích...

Bài làm:

a) Số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết công suất định mức cù dụng cụ đó.

b) Công suất tiêu thụ điện năng của một đoạn mạch băng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn đó.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021