Số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là 1,5x. Vậy tiêu cự dài nhất của kính lúp sẽ là bao nhiêu ? sgk Vật lí 9 trang 133

  • 1 Đánh giá

Trang 133 Sgk Vật lí lớp 9

Số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là 1,5x. Vậy tiêu cự dài nhất của kính lúp sẽ là bao nhiêu ?

Bài làm:

Tiêu cự dài nhất của kính lúp là: (cm)

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021