Trả lời câu hỏi C1,C2 bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì sgk Vật lí 9 trang 122

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 122 Sgk Vật lí lớp 9

Trả lời câu hỏi C1,C2 bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì - sgk Vật lí 9 trang 122

Bố trí thí nghiệm như hình 45.1, để quan sát ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì.

Vật và màn đều được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì có tiêu cự khoảng 12cm.

C1. Hãy làm thí nghiệm để chứng tỏ rằng không thể hứng được ảnh của vật trên màn với mọi vị trí của vật.

C2. Làm thế nào để quan sát được ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì ? Ảnh đó là ảnh thật hay ảnh ảo ? Cùng chiều hay ngược chiều với vật.

Bài làm:

C1. Thí nghiệm chứng tỏ không thể hứng được ảnh của vật trên màn với mọi giá trị của vật: Đặt vật trước thấu kính, màn hứng sát thấu kính. Từ từ di chuyển màn để xem ảnh của vật có hiện trên màn không, sau đó thay đổi vị trí vật xem ảnh có hiện không

C2. Để quan sát được ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì ta đặt mắt trên đường kéo dài của tia ló, ảnh đó là ảnh ảo, cùng chiều với vật.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9