Giải câu 3 bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu sgk Vật lí 9 trang 138

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 3: Trang 138 Sgk Vật lí lớp 9

Ánh sáng đỏ, vàng ở các đèn sau và các đèn báo rẽ của xe máy được tạo ra như thế nào ?

Bài làm:

Để tạo ra ánh sáng đỏ, vàng ở các đèn sau và đèn báo rẽ của xe máy ta dùng nguồn phát ánh sáng trắng (bóng đèn,..) chiếu ánh sáng trắng qua vỏ nhựa màu đỏ, vàng (vỏ nhựa đóng vai trò như một tấm lọc màu)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9