Nghiên cứu sơ đồ hình 26.4 để nhận biết các bộ phận chính của hệ thống chuông báo động và cho biết:

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 71 - SGK vật lí 9

Nghiên cứu sơ đồ hình 26.4 để nhận biết các bộ phận chính của hệ thống chuông báo động và cho biết:

  • Khi đóng cửa, chuông có kêu không, tại sao?
  • Tại sao chuông lại kêu khi cửa bị hé mở?

Bài làm:

Khi đóng cửa, mạch điện 1 kín vì vậy dòng điện đi làm nam châm điện hút miếng sắt non S => mạch điện 2 hở nên chuông không kêu.

Khi cửa hé mở, chuông kêu vì cửa mở đã làm hở mạch điện 1, nam châm điện mất hết từ tính, miếng sắt rơi xuống và tự động đóng mạch điện 2.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021