Nhận xét mối quan hệ giữa số oát ghi trên mỗi đèn với độ sáng mạnh yếu của chúng.

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 34 SGK lí 9)

Nhận xét mối quan hệ giữa số oát ghi trên mỗi đèn với độ sáng mạnh yếu của chúng.

Bài làm:

Hai đèn có cùng hiệu điện thế, nhưng đèn có số oát lớn hơn thì sáng hơn.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9