Giải bài 1 Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 82 - SGK vật lí 9

Treo thanh nam châm gần một ống dây như hình 30.1. Đóng mạch điện.

a) Có hiện tượng gì xảy ra với thanh nam châm ?

b) Đổi chiều dòng điện chạy qua các vòng dây, hiện tượng sẽ xảy ra như thế nào ?

c) Hãy làm thí nghiệm kiểm tra xem các câu trả lời trên của em có đúng không.

Bài làm:

a) Khi đóng khóa K, dòng điện chạy từ cực + sang -, áp dụng quy tắc nắm tay phải ta xác định chiều đi ra của đường sức từ là đầu B của cuộn dây.

=>Đầu B là cực Bắc nên nam châm sẽ bị hút vào ống dây.

b) Đổi chiều của dòng điện nên đầu B của ống dây là cực Nam nên thanh nam châm bị đẩy ra.

c) Làm thí nghiệm như hình vẽ 30.1 SGK để kiểm nghiệm.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021