Giải bài 36 vật lí 9: Truyền tải điện năng đi xa

  • 1 Đánh giá

Khi truyền tải điện năng đi xa có xảy ra hao phí một phần điện năng không ? Để trả lời câu hỏi này, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài Truyền tải điện năng đi xa thuộc chương trình SGK vật lí 9. Hi vọng, với cách hướng dẫn giải chi tiết các bài tập thì đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK

A. LÝ THUYẾT

  • Truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn có nhiều thuận tiện hơn so với việc vận tải các nhiên liệu có dự trữ các dạng năng lượng khác như than đá, dầu lửa,...Tuy vậy, dùng dây dẫn để truyền tải điện năng đi xa sẽ có một phần điện năng bị hao phí do tỏa nhiệt trên dây dẫn.
  • Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây.
  • Để giảm hao phí điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện thì tốt nhất là tăng hiệu điện thế vào hai đầu đường dây.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 99 Sgk Vật lí lớp 9

Từ công thức (3) có thể suy ra khi truyền tải một công suất điện P xác định mà muốn giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây dẫn thì có thể có những cách làm nào ?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 99 Sgk Vật lí lớp 9

Muốn giảm điện trở của dây dẫn thì phải dùng dây dẫn có kích thước thế nào ? Giảm công suất hao phí bằng cách giảm điện trở của dây tải điện thì có gì bất lợi ?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 99 Sgk Vật lí lớp 9

Nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây thì có lợi gì ? Muốn vậy, chúng ta phải giải quyết những vấn đề gì ?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 4: Trang 99 Sgk Vật lí lớp 9

Cùng một công suất điện P được tải đi trên cùng một dây dẫn. Hãy so sánh công suất hao phí khi dùng hiệu điện thế 500 000V với khi dùng hiệu điện thế 100 000V.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 99 Sgk Vật lí lớp 9

Hãy trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học: Đường dây tải điện Bắc - Nam của nước ta có hiệu điện thế 500 000V. Đường dây tải điện từ huyện đến xã có hiệu điện thế đến 15 000V. Đó là những đường dây cao thế. Ở gần đường dây cao thế rất nguy hiểm. Các dụng cụ trong nhà chỉ cần hiệu điện thế 220V. Vậy tại sao lại phải xây dựng đường dây cao thế vừa tốn kém vừa nguy hiểm ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 9 bài 36: Truyền tải điện năng đi xa


  • 67 lượt xem