Giải câu 4 bài 36: Truyền tải điện năng đi xa sgk Vật lí 9 trang 99

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 4: Trang 99 Sgk Vật lí lớp 9

Cùng một công suất điện P được tải đi trên cùng một dây dẫn. Hãy so sánh công suất hao phí khi dùng hiệu điện thế 500 000V với khi dùng hiệu điện thế 100 000V.

Bài làm:

Do cùng một công suất điện P được tải đi trên cùng một dây dẫn nên các đại lượng R, P trong các trường hợp là bằng nhau.

Công suất hao phí khi dùng hiệu điện thế 500 000V là:

Công suất hao phí khi dùng hiệu điện thế 100 000V là:

=>

$\frac{P_{hp1}}{P_{hp2}}=\frac{1}{25}$

Vậy công suất hao phí khi dùng hiệu điện thế 500 000V nhỏ hơn 25 lần so với công suất hao phí khi dùng hiệu điện thế 100 000V

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021