Hướng dẫn giải câu 1 bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Quan sát sơ đồ mạch điện hình 4.1, cho biết các điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc với nhau như thế nào?

Bài làm:

Trong sơ đồ mạch điện hình 4.1 sgk, các điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021