Hãy kể một số công việc trong đó người ta sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng để phục vụ đời sống hoặc sản xuất. sgk Vật lí 9 trang 146

  • 1 Đánh giá

Trang 146 Sgk Vật lí lớp 9

Hãy kể một số công việc trong đó người ta sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng để phục vụ đời sống hoặc sản xuất.

Bài làm:

Một số công việc trong đó người ta sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng để phục vụ đời sống và sản xuất: Ứng dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng để làm muối, sấy khô, sưởi ấm,...

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021