Giải câu 4 bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu sgk Vật lí 9 trang 145

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 4: Trang 145 Sgk Vật lí lớp 9

Ban ngày, lá cây ngoài đường thường có màu gì ? Trong đêm tối ta thấy nó có màu gì ? Tại sao ?

Bài làm:

Ban ngày, lá cây ngoài đường thường có màu xanh. Trong đêm tối ta thấy nó có màu đen là do ban ngày, ánh sáng Mặt Trời có thể coi là ánh sáng trắng, tán xạ tốt ánh sáng màu xanh của lá cây, giúp ta nhìn được màu của lá cây, còn trong đêm tối, màu đen không có khả năng tán xạ ánh sáng xanh của lá cây nên ta không nhìn được màu của vật.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021