Hãy trả lời câu hỏi ở phần I :" Trong đinamô có một nam châm và cuộn dây. Khi quay núm của đinamô thì nam châm quay theo và đèn sáng. Liệu có phải nhờ nam châm mà tạo ra được dòng điện không ? " sgk Vật lí 9 trang 86

  • 1 Đánh giá

Trang 86 Sgk Vật lí lớp 9

Hãy trả lời câu hỏi ở phần I :" Trong đinamô có một nam châm và cuộn dây. Khi quay núm của đinamô thì nam châm quay theo và đèn sáng. Liệu có phải nhờ nam châm mà tạo ra được dòng điện không ? "

Bài làm:

Hãy trả lời câu hỏi ở phần I :" Trong đinamô có một nam châm và cuộn dây. Khi quay núm của đinamô thì nam châm quay theo và đèn sáng. Liệu có phải nhờ nam châm mà tạo ra được dòng điện không ? " - sgk Vật lí 9 trang 86

Khi quay núm của đinamô thì nam châm quay theo, tạo ra dòng điện cảm ứng trong cuộn dây do đó làm sáng bóng đèn

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021