Nêu những điểm giống nhau về cấu tạo giữa con mắt và máy ảnh. sgk Vật lí 9 trang 128

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 128 Sgk Vật lí lớp 9

Nêu những điểm giống nhau về cấu tạo giữa con mắt và máy ảnh.

Thể thủy tinh đóng vai trò như bộ phận nào trong máy ảnh ? Màn hứng ảnh trong máy ảnh đóng vai trò như bộ phận nào trong con mắt ?

Bài làm:

Những giống nhau về tạo giữa con mắt và máy ảnh: Đều có một bộ phận đóng vai trò là thấu kính hội tụ, một bộ phận có vai trò là màn hứng

Thể thủy tinh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh, màn hứng ảnh trong máy ảnh đóng vai trò như màng lưới trong con mắt

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9