Giải câu 5 bài 50: Kính lúp sgk Vật lí 9 trang 134

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài tập cuối bài

Câu 5: Trang 134 Sgk Vật lí lớp 9

Hãy kể một số trường hợp trong thực tế đời sống và sản xuất phải sử dụng kính lúp

Bài làm:

Một số trường hợp trong thực tế đời sống và sản xuất phải sử dụng kính lúp: Sửa chữa đồng hồ, vi mạch điện tử, quan sát các bộ phận mà mắt thường không nhìn thấy cả thực vật, động vật,...

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021