Giải câu 3 bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu sgk Vật lí 9 trang 143

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài tập cuối bài

Câu 3: Trang 143 Sgk Vật lí lớp 9

Làm một vòng tròn nhỏ bằng bìa cứng, trên dán giấy trắng. Chia vòng tròn thành ba phần bằng nhau: một phần tô màu đỏ, một phần tô màu lục và một phần tô màu lam. Làm thêm một trục quay cho vòng tròn như một con quay. Cho vòng tròn quay tít dưới ánh sáng ban ngày. Nhận xét về màu của mặt giấy lúc đó. Có thể coi đây là một thí nghiệm trộn các ánh sáng màu với nhau được không ?

Bài làm:

Vì đĩa quay nhanh, nên trên màng lưới của mắt xảy ra hiện tượng lưu ảnh, tức là mỗi điểm trên màng lưới nhận được gần như đồng thời ba loại ánh sáng phản xạ từ ba vùng màu đỏ, lục, lam trên vòng tròn đến và cho ta cảm giác ánh sáng có màu trắng.

Không thể coi đây là một thí nghiệm trộn ánh sáng màu với nhau được.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021