Giải bài 27 vật lí 9: Lực điện từ

  • 1 Đánh giá

Thế nào là lực điện từ, lực điện từ có tác dụng lên dòng điện hay không ? Để hiểu rõ hơn về điều đó, KhoaHoc xin chia sẻ bài Lực điện từ thuộc chương trình SGK lớp 9. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện

  • Dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường và không song song với đường sức từ thì chịu tác dụng của lực điện từ.

II. Chiều của lực điện từ. Quy tắc bàn tay trái

1. Chiều của lực điện từ

  • Chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy trong dây dẫn và chiều của đường sức từ.

2. Quy tắc bàn tay trái

  • Quy tắc nắm bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực điện từ.

Bài 27: Lực điện từ

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 73 - SGK vật lí 9

Hiện tượng nêu trong thí nghiệm ở hình 27.1 SGK chứng tỏ điều gì ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 74 - SGK vật lí 9

Áp dụng quy tắc bàn tay trái, xác định chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình 27.3.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 74 - SGK vật lí 9

Xác định chiều đường sức từ của nam châm trên hình 27.4.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 74 - SGK vật lí 9

Biểu diễn lực điện từ tác dụng lên các đoạn AB, CD của khung dây dẫn có dòng điện chạy qua trong hình 27.5a,b,c. Các cặp lực điện từ tác dụng lên AB và CD trong môi trường có tác dụng gì đối với khung dây ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 9 bài 27: Lực điện từ


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021