Giải câu 6 bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng sgk Vật lí 9 trang 89

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 89 Sgk Vật lí lớp 9

Hãy giải thích vì sao khi cho nam châm quay như ở hình 31.4 thì trong cuộn dây dẫn kín lại xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Bài làm:

Giải câu 6 bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng - sgk Vật lí 9 trang 89

Khi cho nam châm quay thì số đường sức từ đi qua cuộn dây dẫn kín biến thiên, do vậy trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng làm cho đèn LED sáng lên.


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021