Hãy chỉ ra năng lượng của gió đã được biến đổi lần lượt qua các bộ phận của máy như thế nào để cuối cùng thành điện năng sgk Vật lí 9 trang 162

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 162 Sgk Vật lí lớp 9

Hãy chỉ ra năng lượng của gió đã được biến đổi lần lượt qua các bộ phận của máy như thế nào để cuối cùng thành điện năng - sgk Vật lí 9 trang 162

Trên hình 62.1 vẽ các bộ phận chính của một máy phát điện chạy bằng gió.

Hãy chỉ ra năng lượng của gió đã được biến đổi lần lượt qua các bộ phận của máy như thế nào để cuối cùng thành điện năng

Bài làm:

  • Gió thổi cánh quạt làm cánh quạt quay, cánh quạt được truyền cơ năng
  • Cánh quạt quay kéo theo rôto quay
  • Rôto quay quanh stato biến đổi cơ năng thành điện năng.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021