Hướng dẫn giải câu 4 bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Hai đoạn dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu, có chiều dài là l1 và l2. Lần lượt đặt cùng một hiệu điện thế vào hai đầu của mỗi đoạn dây này thì dòng điện chạy qua chúng có cường độ tương ứng là I1 và I2. Biết I1 = 0,25I2, hỏi l1 dài gấp bao nhiêu lần l2?

Bài làm:

Vì I1 = 0,25 I2, nên ta có R2 = 0,25R1, tức là 4R2 = R1. Vậy l1 = 4l2;

tức là l1 dài hơn l2 4 lần.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021