Một dây đẫn bằng constantan (một loại hợp kim) dài

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 24 SGK lí 9)

Một dây đẫn bằng constantan (một loại hợp kim) dài l1 = 100 m, có tiết diện S1 = 0,1 mm2 thì có điện trở R1 = 500. Hỏi một dây khác cũng bằng constantan dài l2 = 50 m, có tiết diện S2 = 0,5 mm2 thì có điện trở R2 là bao nhiêu?

Bài làm:

Ta có điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài của dây và tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây

=>

=>Điện trở R1 lớn gấp 10 lần điện trở R2 =>R2 =

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021