Vẽ ảnh của một vật có dạng một đường thẳng, đặt vuông góc với trục chính của vật kính sgk Vật lí 9 trang 127

  • 1 Đánh giá

Trang 127 Sgk Vật lí lớp 9

Vẽ ảnh của một vật có dạng một đường thẳng, đặt vuông góc với trục chính của vật kính  - sgk Vật lí 9 trang 127

Vẽ ảnh của một vật có dạng một đường thẳng, đặt vuông góc với trục chính của vật kính (hình 47.4). Trong hình này: AB là vật, O là quang tâm của vật kính, PQ là vị trí đặt màn hứng ảnh, khoảng cách từ vật đến vật kính là 2m, từ màn hứng ảnh đến vật kính là 5cm. Hình vẽ không cần đúng tỉ lệ.

Bài làm:

Vẽ ảnh của một vật có dạng một đường thẳng, đặt vuông góc với trục chính của vật kính  - sgk Vật lí 9 trang 127

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9