Hãy viết công thức tính điện năng sử dụng.

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 52 - SGK vật lí 9

Hãy viết công thức tính điện năng sử dụng.

Bài làm:

Công thức tính điện năng sử dụng là: A = P.t trong đó P là công suất sử dụng (W), t là thời gian sử dụng công suất đó.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021