Hiện tượng nêu trong thí nghiệm ở hình 27.1 SGK chứng tỏ điều gì ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 73 - SGK vật lí 9

Hiện tượng nêu trong thí nghiệm ở hình 27.1 SGK chứng tỏ điều gì ?

Bài làm:

Ta thấy đoạn dây AB chuyển động, điều đó chứng tỏ đoạn dây AB bị chịu bởi một lực nào đó.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021