Xem bảng 1 SGK và cho biết dùng động cơ điện và máy phát điện để thực hiện việc chuyển hóa năng lượng có gì lợi so với các máy khác. sgk Vật lí 9 trang 164

  • 1 Đánh giá

Trang 164 Sgk Vật lí lớp 9

Xem bảng 1 SGK và cho biết dùng động cơ điện và máy phát điện để thực hiện việc chuyển hóa năng lượng có gì lợi so với các máy khác. - sgk Vật lí 9 trang 164

Xem bảng 1 SGK và cho biết dùng động cơ điện và máy phát điện để thực hiện việc chuyển hóa năng lượng có gì lợi so với các máy khác.

Bài làm:

Nhìn vào baeng 1, ta có thể thấy dùng động cơ điện và máy phát điện để thực hiện việc chuyển hóa năng lượng cho hiệu suất lớn hơn, từ đó giúp giảm tốn kém về mặt kinh tế

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9