Chỉ làm thí nghiệm với các nguồn điện có hiệu điện thế dưới bao nhiêu vôn?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 51 - SGK vật lí 9

Chỉ làm thí nghiệm với các nguồn điện có hiệu điện thế dưới bao nhiêu vôn?

Bài làm:

Khi làm thí nghiệm chỉ làm đối với nguồn có hiệu điện thế dưới 40V. Do với cường độ này thì cường độ dòng điện đi qua cơ thể sẽ không gây nguy hiểm tính mạng.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9