Người ta đã dùng những thiết bị nào để chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng, cơ năng, quang năng dùng trong đời sống và sản xuất ? sgk Vật lí 9 trang 163

  • 1 Đánh giá

Trang 163 Sgk Vật lí lớp 9

Người ta đã dùng những thiết bị nào để chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng, cơ năng, quang năng dùng trong đời sống và sản xuất ?

Bài làm:

Điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng: Nồi cơm điện, bếp điện,...

Điện năng chuyển hóa thành cơ năng: Quạt điện, máy bơm,...

Điện năng chuyển hóa thành quang năng: Đèn điện, đèn bút thử điện,...

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021