Giải câu 4 bài 33: Dòng điện xoay chiều sgk Vật lí 9 trang 92

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài tập cuối bài

Câu 4: Trang 92 Sgk Vật lí lớp 9

Giải câu 4 bài 33: Dòng điện xoay chiều - sgk Vật lí 9 trang 92

Trên hình 33.4 vẽ một cuộn dây dẫn kín có thể quay trong từ trường của một nam châm. Hai đèn LED khác nhau, mắc song song ngược chiều vào hai đầu cuộn dây tại cùng một vị trí. Khi cho cuộn dây quay, hai bóng đèn bật sáng, vạch ra hai nửa vòng sáng đối diện nhau. Giải thích tại sao mỗi bóng đèn lại chỉ sáng trên nửa vòng tròn

Bài làm:

Khi khung quay nửa vòng tròn thì số đường sức từ qua tiết diện S của khung tăng, một trong hai đèn LED sáng. Trên nửa vòng tròn sau, số đường sức từ qua tiết diện S của khung giảm nên dòng điện đổi chiều, đèn thứ hai sáng. Khi khung quay nhanh, hai bóng đèn vạch ra hai nửa vầng sáng đối diện nhau.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9