Hãy rút ra nhận xét và kết luận khi chiếu ánh sáng xanh lục vào các vật màu đỏ, màu xanh lục, màu đen và màu trắng. sgk Vật lí 9 trang 145

  • 1 Đánh giá

Trang 145 Sgk Vật lí lớp 9

Hãy rút ra nhận xét và kết luận khi chiếu ánh sáng xanh lục vào các vật màu đỏ, màu xanh lục, màu đen và màu trắng.

Bài làm:

Khi chiếu ánh sáng xanh lục vào vật màu đỏ, ta thấy vật có màu gần như đen

Khi chiếu ánh sáng xanh lục vào vật có màu xanh lục và vật có màu trắng, ta thấy vật có màu xanh lục

Khi chiếu ánh sáng xanh lục vào vật có màu đen, ta thấy vật có màu đen

Kết luận:

  • Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng màu khác.
  • Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu.
  • Vật màu đen không có khả năng tán xạ các ánh sáng màu.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9