Giải bài 16 vật lí 9: Định luật Jun Len xơ

  • 1 Đánh giá

Dòng điện chạy qua vật dẫn thường gây ra tác dụng nhiệt. Nhiệt lượng tỏa ra khi đó phụ thuộc vào những yếu tố nào? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ bài Công suất điện thuộc chương trình SGK lớp 9. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Điện năng biến đổi thành nhiệt năng

  • Trong một số dụng cụ như bóng đèn, quạt,... biến đổi một phần điện năng thành nhiệt năng.
  • Trong một số dụng cụ như bàn là, nồi cơm, bếp điện, ... biến đổi toàn bộ điện năng thành cơ năng.

II. Định luật Jun - Len-xơ

  • Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dãn và thời gian dòng điện chạy qua.
  • Hệ thức của định luật Jun - Len-xơ :

Q = I2Rt

trong đó: I đo bằng ampe (A)

R đo bằng ôm (Ω)

t đo bằng giây (s) thì

Q đo bằng Jun (J)

Lưu ý: Nếu đo nhiệt lượng Q bằng calo thì hệ thức của định luật Jun - Len-xơ là Q = 0,24I2Rt

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. (Trang 45 SGK vật lí 9)

Hãy tính điện năng A của dòng điện chạy qua dây điện trở trong thời gian trên.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. (Trang 45 SGK vật lí 9)

Hãy tính nhiệt lượng Q mà nước và bình nhôm nhận được trong thời gian đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. (Trang 45 SGK vật lí 9)

Hãy so sánh A với Q và nêu nhận xét, lưu ý rằng có một phần nhỏ nhiệt lượng truyền ra môi trường xung quanh.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. (Trang 45 SGK vật lí 9)

Hãy giải thích điều nêu ra trong phần mở đầu của bài: Tại sao với cùng một dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn nóng lên tới nhiệt độ cao, còn dây nối với bóng đèn hầu như không nóng lên?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5. (Trang 45 SGK vật lí 9)

Một ấm điện có ghi 220V - 1 000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2l nước từ nhiệt độ ban đầu là 20oC. Bỏ qua nhiệt lượng làm nóng vỏ ấm và nhiệt lượng tỏa vào môi trường, tính thời gian đun sôi nước. Biết nhiệt dung riêng của nước 4 200 J/kg.K.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 9 bài 16: Định luật Jun - Len xơ


  • 43 lượt xem