Hãy cho biết năng lượng đã được chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào từ lò đốt than qua nồi hơi, trong tuabin và trong máy phát điện sgk Vật lí 9 trang 160

  • 1 Đánh giá

Trang 160 Sgk Vật lí lớp 9

Trên hình 61.1 vẽ sơ đồ các bộ phận chính của một nhà máy nhiệt điện. Hãy cho biết năng lượng đã được chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào từ lò đốt than qua nồi hơi, trong tuabin và trong máy phát điện

Bài làm:

  • Lò đốt than: Hóa năng chuyển hóa thành nhiệt năng.
  • Nồi hơi: Nhiệt năng chuyển hóa thành cơ năng của hơi.
  • Trong tuabin: Cơ năng của hơi chuyển hóa thành động năng của tuabin.
  • Trong máy phát điện: Cơ năng chuyển hóa thành điện năng.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9