Giải bài 7 vật lí 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

  • 1 Đánh giá

Dây dẫn là một bộ phận quan trọng của mạch điện. Các dây dẫn khác nhau thì có điện trở khác nhau tùy thuộc vào vật liệu và kích thước của dây đẫn. Vậy điện trở có phụ thuộc vào chiều dài của dây dẫn? Để tìm hiểu chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Để xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một số yếu tố x nào đó (ví dụ như chiều dài dây dẫn) thì cần phải đo điện trở của các dây dẫn có yếu tố x khác nhau nhưng có tất cả các yếu tố khác như nhau.
  • Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây.

Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Một dây dẫn dài l và có điện trở R. Nếu cho rằng dây dẫn cùng loại dó dài 2l là gồm hai dây dẫn dài l được mắc nối tiếp với nhau thì hãy dự đoán xem dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu. Tương tự như thế thì một dây dẫn xùng loại nó dài 3l sẽ có điện trở là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi bằng dây dẫn ngắn thì đèn sáng bình thường, nhưng nếu thay bằng dây dẫn khá dài có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì đèn sáng yếu hơn. Hãy giải thích tại sao?Mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi bằng dây dẫn ngắn thì đèn sáng bình thường, nhưng nếu thay bằng dây dẫn khá dài có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì đèn sáng yếu hơn. Hãy giải thích tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Khi đặt một hiệu điện thế 6V vào hai đầu 1 cuộn dây dẫn thì dòng điện qua nó có cường độ 0,3 A. Tính chiều dài của dây dẫn dùng để quấn cuộn dây này, biết rằng dây dẫn loại này nếu dài 4 m thì có điện trở là 2 Ω.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Hai đoạn dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu, có chiều dài là l1 và l2. Lần lượt đặt cùng một hiệu điện thế vào hai đầu của mỗi đoạn dây này thì dòng điện chạy qua chúng có cường độ tương ứng là I1 và I2. Biết I1 = 0,25I2, hỏi l1 dài gấp bao nhiêu lần l2?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 9 bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn


  • 56 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021