Hãy xác định tên từ cực của các nam châm thường dùng trong phòng thí nghiệm (nam châm thẳng, nam châm chữ U, kim nam châm).

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 59 - SGK vật lí 9

Hãy xác định tên từ cực của các nam châm thường dùng trong phòng thí nghiệm (nam châm thẳng, nam châm chữ U, kim nam châm).

Bài làm:

Các thanh Nam châm có ghi chữ N là cực Bắc, chữ S là cực Nam. Còn kim nam châm màu đậm sẽ là cực Bắc, màu nhạt là cực Nam.

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021