Nếu có một kính cận, làm thế nào để biết đó là thấu kính phân kì ? sgk Vật lí 9 trang 131

  • 1 Đánh giá

Trang 131 Sgk Vật lí lớp 9

Nếu có một kính cận, làm thế nào để biết đó là thấu kính phân kì ?

Bài làm:

Để biết kính đó có phải là thấu kính phân kì hay không, ta xét ảnh tạo bởi kính, nếu kính đó tạo ảnh ảo, nhỏ hơn vật thì là thấu kính phân kì

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021