Chứng minh rằng đường nối các vị trí A,I,A' là đường truyền của tia sáng từ đinh ghim A đến mắt. sgk Vật lí 9 trang 111

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 111 Sgk Vật lí lớp 9

 Chứng minh rằng đường nối các vị trí A,I,A' là đường truyền của tia sáng từ đinh ghim A đến mắt. - sgk Vật lí 9 trang 111

Bố trí thí nghiệm như hình 41.1

a) Khi góc tới bằng 60

Cắm một đinh ghim tại điểm A với = 60$^{\circ}$

Đặt mắt ở phía cạnh cong của miếng thủy tinh sao cho nhìn qua khe I thấy A. Đưa đinh ghim A' tới vị trí sao cho nó che khuất đồng thời cả khe I và đinh ghim A

Chứng minh rằng đường nối các vị trí A,I,A' là đường truyền của tia sáng từ đinh ghim A đến mắt.

Bài làm:

  • Nhìn qua khe I thấy A, tức là mắt nhìn thấy ánh sáng từ đinh ghim A phát ra mà không bị khe I chắn, hay I,A cùng nằm trên một đường truyền tia sáng từ A
  • Đưa đinh ghim A' tới vị trí sao cho nó che khuất cả khe I và A tức là mắt chỉ nhìn thấy đinh ghim A' mà không thấy I,A, như vậy ánh sáng từ I, A phát ra đã bị đinh ghim A' che khuất không đến được mắt.

Vậy đường nối vị trí các vị trí A,I,A' là đường truyền của tia sáng từ đinh ghim A tới mắt.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021