Dự đoán xem có hiện tượng gì xảy ra với khung dây khi đó.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 76 - SGK vật lí 9

Dự đoán xem có hiện tượng gì xảy ra với khung dây khi đó.

Bài làm:

Khung dây chịu tác dụng của hai lực nên quay theo chiều kim đồng hồ.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021