Khung dây trong hình 28.3 quay theo chiều nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 78 - SGK vật lí 9

Khung dây trong hình 28.3 quay theo chiều nào?

Bài làm:

Áp dụng quy tắc bàn tay trái ta xác định được tác dụng lên đoạn dây CD hướng lên trên, còn đoạn dây AB hướng xuống dưới => Khung dây quay theo ngược chiều kim đồng hồ.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021