Giải câu 7 bài 44: Thấu kính phân kì sgk Vật lí 9 trang 121

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 7: Trang 121 Sgk Vật lí lớp 9

Giải câu 7 bài 44: Thấu kính phân kì - sgk Vật lí 9 trang 121

Hình 44.5 vẽ thấu kính phân kì, quang tâm O, trục chính , hai tiêu điểm F và F', các tia tới 1,2

Hãy vẽ tia ló của các tia tới này

Bài làm:

Giải câu 7 bài 44: Thấu kính phân kì - sgk Vật lí 9 trang 121

Tia tới song song với trục chính thì tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm.

Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021