Giải câu 13 bài 39: Tổng kết chương II sgk Vật lí 9 trang 106

  • 1 Đánh giá

Câu 13: Trang 106 Sgk Vật lí lớp 9

Giải câu 13 bài 39: Tổng kết chương II - sgk Vật lí 9 trang 106

Trên hình 39.3 vẽ một khung dây đặt trong từ trường. Trường hợp nào dưới đây trong khung dây không xuất hiện dòng điện xoay chiều ? Hãy giải thích vì sao.

a) Khung dây quay quanh trục PQ nằm ngang.

b) Khung dây quay quanh trục AB nằm ngang

Bài làm:

Trường hợp không xuất hiện dòng điện xoay chiều trong khung dây là trường hợp khung dây quay quanh trục PQ nằm ngang vì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây trong trường hợp này không đổi, nên không tạo ra được dòng điện xoay chiều

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021