Hiện tượng nào em quan sát được chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ ? sgk Vật lí 9 trang 126

  • 1 Đánh giá

Trang 126 Sgk Vật lí lớp 9

Hiện tượng nào em quan sát được chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ ?

Bài làm:

Vì ảnh được hứng trên phim nên vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021