Giải câu 8 bài 44: Thấu kính hội tụ sgk Vật lí 9 trang 121

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 121 Sgk Vật lí lớp 9

Trong tay em có một kính cận thị. Làm thế nào để biết kính đó là thấu kính hội tụ hay phân kì ?

Bài làm:

Để biết kính đó là thấu kính hội tụ hay phân kì ta so sánh phần rìa và phần giữa của thấu kính, nếu phần rìa dày hơn phần giữa thì là thấu kính phân kì, phần rìa mỏng hơn thấu kính thì là thấu kính hội tụ

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021