Từ đó hãy cho biết, để sử dụng tiết kiệm điện năng thì:

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 52 - SGK vật lí 9

Từ đó hãy cho biết, để sử dụng tiết kiệm điện năng thì:

  • Cần phải lựa chọn, sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện có công suất như thế nào?
  • Có nên cho bộ phận hẹn giờ làm việc khi sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện hay không? Vì sao?

Bài làm:

Để sử dụng tiết kiệm điện năng thì:

  • Cần phải lựa chọn, sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện có công suất nhỏ vì độ lớn của điện năng tỉ lệ thuận với công suất tiêu thụ.
  • Nên cho bộ phận hẹn giờ làm việc khi sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện vì hết thời gian hẹn giờ thiết bị sẽ tự động ngắt điện như vậy sẽ tiết kiệm điện năng hơn.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021